Verzending en retour

Verzending

Fashion Treats verzendt gratis vanaf een totaalbedrag van € 79,00.
Wanneer je bestelling onder dit bedrag blijft betaalt je € 3,95 voor het verzenden van je pakket binnen Nederland.

Voor verzending met track en trace code naar Belgie of Duitsland vragen we een bijdrage van € 7,50. Idem voor andere landen binnen de EU en Europa.

Voor bestemmingen buiten EU of Europa worden de verzendkosten op aanvraag aan je doorgegeven. Mail aub naar annemarie@fashiontreats.nl of app/sms 0645143161

Verzending van uw bestelling:
Verzending vindt plaats nadat de betaling is ontvangen binnen 3 tot uiterlijk 7 dagen.

Is een artikel uit je aankoop in na-bestelling dan kan het 5 tot 7 dagen duren voor dit artikel aan je opgestuurd wordt. Mocht dit voorkomen dan stuurt Fashion Treats je een berichtje hierover. In het geval het een gedeelte van je bestelling betreft die nageleverd wordt zal Fashion Treats contact met je opnemen en vragen wat je wens is mbt verzending.

Wij zijn niet aansprakelijk voor zoekraken of niet bezorgen van pakketten vanaf het moment van afleveren voor verzending.

Het pakketje wordt meestal binnen 3 dagen na het plaatsen van je bestelling verstuurd. Wanneer het langer gaat duren ontvang je bericht met opgaaf van reden hiervan. Op aanvraag mailen we de track en trace code.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de datum waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stelt u ons Fashion Treats, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail) op de hoogte van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping wat u vindt in Bijlage I onderaan deze pagina, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en via de mail versturen aan annemarie@fashiontreats.nl

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Retourneren

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Dit geldt ook voor afgeprijsde artikelen of artikelen uit de sale.
U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren. Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier wat u onderaan deze pagina vindt. U kunt ook een e-mail sturen aan annemarie@fashiontreats.nl waarin u duidelijk vermeldt welke artikelen bij naam en artikelnummer u wilt terugsturen.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

a) – U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen, aan ons Fashion Treats terug te zenden of te overhandigen.

b) – De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

c) – U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Alleen artikelen die schadevrij, vlekvrij en reukvrij zijn, mogen worden geretourneerd.

Verzendadres voor retouren:

Fashion Treats plus size only
Voordeldonk 56
5721 HM ASTEN

Terug betaling


Fashion Treats plus size only vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt (moment van ontbinding).
Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Retourzendingenen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve ook niet vergoed!

Klachten afhandeling

Heeft u een klacht over een recent ontvangen artikel of over de afhandeling van uw bestelling, dan vragen wij vriendelijk dit omgaand te melden via e-mail annemarie@fashiontreats.nl of sms/app 06 45143161.
Fashion Treats zal meestal dezelfde dag, maar uiterlijk binnen 2 dagen, hierover contact met u opnemen.
De portokosten voor het retourneren van een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten worden vergoed indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping (kopieer de tekst in een mailtje)

Aan:
Fashion Treats plus size only
Voordelonk 56
5721 HM ASTEN
annemarie@fashiontreats.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]   
  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

De tekst uit dit formulier kunt u kopieren en plakken en mailen naar: annemarie@fashiontreats.nl